Psycholog kliniczny jest także specjalistą w zakresie medycyny i ma duże doświadczenie kliniczne. Zajmuje się więc nie tylko udzielaniem porad, ale dzięki pięcioletniemu kursowi potrafi zdiagnozować większość chorób oraz dolegliwości psychicznych.

Ukończenie studiów psychologicznych pozwala na uzyskanie tytułu psychologa. Psycholog kliniczny musi natomiast przejść jeszcze specjalistyczne szkolenie, zakończone egzaminem. Trwa ono pięć lat i pozwala na prowadzenie profilaktyki, diagnostyki i terapii zaburzeń psychicznych. Opiera się nie tylko na nauce teoretycznej, ale również praktycznych stażach w szpitalach i szkoleniach, jak na studiach medycznych.

Psycholog kliniczny może skupić się na czterech działach medycyny: pediatrii, neurologii, psychiatrii oraz chorobach somatycznych. Generalnie koncentruje się na zaburzeniach zachowania. Zaburzenie psychiczne i związane z nim objawy nie są jednak warunkiem koniecznym, by skorzystać z usług psychologa klinicznego. Pomaga on także osobom, które znalazły się w specyficznych sytuacjach życiowych, do których należy m.in. przebywanie w więzieniu.

Diagnoza psychologa klinicznego opiera się na stwierdzeniu indywidualnych oraz charakterystycznych cech u badanego człowieka. Skupia się na wskazaniu jego wewnętrznych konfliktów oraz opisaniu potrzeb psychicznych. Terapia ma natomiast na celu wsparcie rozwoju pacjenta i pomoc mu w radzeniu sobie z dolegliwościami. Często bowiem chorzy nie zdają sobie sprawy z własnych zasobów intelektualnych i emocjonalnych, które pozwolą przezwyciężyć im trudności.

Specjalizacje psychologii klinicznej:

  • psychologia sądowa i penitencjarna zajmuje się problematyką zachowań aspołecznych i resocjalizacją więźniów oraz aresztantów,
  • neuropsychologia bada relacje pomiędzy procesami neurofizjologicznymi, a zachowaniem pacjenta,
  • psychologia kliniczna dziecka skupia się na problemach, które pojawiają się w okresie dzieciństwa oraz dorastania,
  • psychologia kliniczna człowieka dorosłego to pomoc w zakresie problemów pojawiających się od okresu młodzieńczego,
  • psychologia zdrowia zajmuje się natomiast funkcjonowaniem człowieka w sytuacji, gdy przeżywa chorobę somatyczną oraz wszystkimi zachowaniami prozdrowotnymi.

Psychologia kliniczna to także badania naukowe, profilaktyka w zakresie kłopotów psychicznych oraz działania psychokorekcyjne.