Funkcjonująca w ramach Centrum Zdrowia Lifemedica w Gdańsku Poradnia Zdrowia Psychicznego zapewnia kompleksową pomoc zarówno osobo zmagającym się z chorobami o zaburzeniami psychicznymi, jak i ich rodzinom.

Zdrowie psychiczne to bardzo delikatna sfera pomocy medycznej. Często kojarzona jest z poczuciem wstydu czy zażenowania. Jest również niezwykle delikatna ze społecznego punktu widzenia. Z drugiej strony pomoc w chorobach i zaburzeniach psychicznych jest niezbędna, gdy osoba chce funkcjonować w społeczeństwie. Zapewnić ją mogą tylko uznani specjaliści z wieloletnim doświadczeniem klinicznym, których zatrudnia Centrum Zdrowia Lifemedica w Gdańsku. Znajdziecie tu pomoc psychiatrów, psychiatrów dziecięcych, psychoonkologa czy psychologa klinicznego.

Wybór lekarza powinien zależeć od charakteru dolegliwości. Nie ma z tym kłopotu, gdy mamy skierowanie – np. do psychiatry. Inaczej jest jednak, gdy chory – sam, lub po naciskach ze strony bliskich – nie wie do kogo się zgłosić. W takim przypadku najczęściej wybiera psychologa i jest to wybór dobry, zwłaszcza w klinice Lifemedica. Psycholog kliniczny łączy bowiem doświadczenia psychologa oraz wiedzy medycznej. Poza tym zawsze może skierować do psychiatry, jeśli uzna, że leczenie pacjenta wykracza poza jego kompetencje.

W Centrum Zdrowia Lifemedica zatrudniani są wyłącznie doświadczeni klinicznie lekarze, stale pogłębiający swoją wiedzę. Nie inaczej jest w Poradni Zdrowia Psychicznego, która skupia się jednak nie tylko na pomocy osobom z chorobami oraz zaburzeniami psychicznymi. Ważną grupę pacjentów stanowią też ich najbliżsi. W medycynie nazywani są oni pacjentami drugiego rzędu, co nie oznacza, że są mniej ważni, ale powinni także otrzymać pomoc psychologiczną. Jest to ważne nie tylko ze względu na ich stan zdrowia – ponieważ często bardzo przeżywają chorobę bliskiej osoby – ale też na stan pacjenta, który pośrednio zależy też od jego otoczenia. Jest to bardzo ważne w czasie, gdy terapia już się rozpoczęła i wsparcie z zewnątrz jest niezbędne.

Odpowiedzialne zadanie spoczywa też na psychoonkologach, którzy opiekują się pacjentami z nowotworami. Oni również zajmują się także rodzinami chorych. Wsparcie psychologiczne w ciężkich chorobach często jest nieodzowne, by były szanse na skuteczną terapię. Bez tego leczenie może być znacznie utrudnione, a czasami wręcz niemożliwe.