Lekarze

dr n. med. Justyna Janiszewska

Psycholog, psychoonkolog

Psycholog, psychoonkolog

Dr n. med. Justyna Janiszewska, adiunkt Zakładu Medycyny Paliatywnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jest absolwentką Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Swoją rozprawę doktorską, obronioną w 2004 roku w Akademii Medycznej w Gdańsku, poświęciła problematyce lęku u pacjentek z nowotworem gruczołu piersiowego w różnych etapach choroby.

Od 1997 roku dr Justyna Janiszewska prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jest także wykładowcą na kursach specjalizacyjnych z zakresu medycyny paliatywnej. Dr Justyna Janiszewska jest promotorem kilkunastu prac magisterskich. Wyniki badań własnych prezentowała zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dr Janiszewska jest autorką kilkunastu artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych.

Poza pracą naukowo – dydaktyczną  dr Janiszewska świadczy usługi psychologiczne na rzecz pacjentów Hospicjum Gdańskiego im. Matki Teresy z Kalkuty, była zatrudniona w Domu Hospicyjnym Caritas im. św. Józefa w Sopocie oraz Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Gdańsku.

Prywatnie dr Janiszewska jest żoną Stanisława Janiszewskiego oraz matką trójki dzieci Marii, Celiny i Wojciecha.